KBt / Act självkänsla coach

Vad är KBT?

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man förändrar tankar, känslor och beteenden

som inte är välfungerande och som kan leda till psykisk ohälsa. Med beteende menas kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dess omgivning påverkas. Rimligheten i sitt tankemönster, här och nu. Att du utifrån nuet skapar förutsättningar för att göra

de förändringar du önskar i ditt liv.

Tonvikten inom KBT ligger i ett samspel mellan individen och omgivningen,

snarare än det förflutna. 

Används vid bl.a. ångest- sjukdomar och depression. Idag används den även vid många andra besvär

Vetenskapligt beprövade studier visar att KBT är en effektiv behandling vid ex. missbruk,kronisk smärta, sömnproblem, tinnitus och flera andra tillstånd.

 

VAD ÄR ACT?

ACT står för acceptans. Ser tankar, känslor och beteenden som separerade från varandra. Genom att acceptera våra tankar och känslor kan vi sedan gå mot de värderingar och mål vi vill ha. Vi får förmågan att ställa oss över våra reaktioner.

Höga nivåer av undvikande beteende, har ett omedelbart samband med förhöjd risk för

depression,ångest,stress, missbruk, beroenden m.m.

Det du accepterar förändras både på inre och yttre plan. Målet är att öka din livskvalitet, snarare än att få bort smärtsamma upplevelser.

Jag arbetar med KBT / ACT i kombination utefter individens behov.

Goda resultat på relativt kort tid!

                                                                                                                                                            

                                          

copyright © bowenpraktiken.com. 

All rights reserved.

Skriv utE-post