Själsbild

Här tonar jag in mig, ser dina färger och fångar upp den energi som omger dig i din aura.
Jag målar en bild till dig och bildens betydelse ger information genom färger, form och symboler i olika aspekter i ditt liv och fram till där du är nu i livet. Bilden får du sedan med dig hem att hänga på väggen för att påminna och stärka dig och dina energier.
Sök