Regressionsterapi

Regression betyder tillbakagång eller återupplevelse. Genom tillgång till ditt undermedvetna kan det hjälpa dig att läka en exempelvis traumatisk händelse. Antingen kommer upplevelsen från ett tidigare liv eller från en tidpunkt i detta livet.

Regressionsterapi kan bland annat hjälpa dig:
  • Mot fobier
  • Vid hög stress
  • Bekämpa rädslor
  • Bli av med begär
  • Få kontakt med dina känslor
  • Förstå helhet och sammanhang i livet
  • Plocka fram fler positiva sidor i dig själv
Man vill kanske gå tillbaka till ett tiigare liv av ren nyfikenhet, vilket ger nya insikter för dig i detta livet.
När man använder sig av regression är syftet att komma i kontakt med den eller de erfarenheter som påverkar oss idag.
Detta gäller både positiva och negativa erfarenheter.

Viktigt att veta:
Du är aldrig under en regression "helt borta" som många tror, utan vi för ett samtal s0m skrivs ner och som vi efter sessionen går igenom tillsammans. Du får givetvis detta med dig hem, för att sedan i lugn och ro läsa det. Frågor och funderingar kan vi sedan gå igenom vid uppföljande besök.

Detta är ett fantastiskt vertkyg och en god källa till insikt och läkning.


Sök