Psychic art

Här låter jag mina sinnen förmedla en bild skapad genom inspirtaion från andevärlden. Bilden blir av någon nu levande eller avliden person, som på något sätt har anknytning till dig. Den information och de bevis som kommer till mig delges under skapandets gång.

Här följer exempel på igenkänmda bilder.
Exempel 1
Exempel 2
Exempel 3
Sök