Hårmineralanalys

  

Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp.

En hårmineralanalys ger en klar bild av din invärtes miljö. Med erfarenhet av 30 års forskning, 

har det visat sig att hårmineralanalys är den mest exakta och

praktiska metoden att kontrollera mineralbalansen i kroppen sedan en längre tid tillbaka.

Har man problem som man inte hittar orsak till bör man ta ett hårmineralanalysprov.                                                 

Har man någon sjukdom el. risk för ärftlig sjukdom kan man bygga upp sitt eget "försvar".

 

Har man en obalans kan den balanseras upp med hjälp av rätt mat och rätt kosttillskott och 

till följd  bli kvitt sina problem, åkommer m.m.  

Provet skickas till USA för analys i ett auktoriserat laboratorium.

I laboratoriet bryts håret ner och man kan då utläsa din mineralstaus i kroppen, brister, övernäring, metabolism m.m.

I en Hårmineralanalys ser man vad som är lagrat i vävnaden sedan minst 3 mån. tillbaka. 

I ett urinprov eller blodprov ser du endast ögonblicksbilder.

Vad som rör sig i kroppen för tillfället. 

Det kan visa sig vara ett ekonomiskt  fördelaktigt verktyg vid ex. toxisk metallexponering, 

reumatismen, amalgamförgiftning, fibromyalgi, psoriasis, värk... och bespara klienten, 

kanske från en inte alltför kompliserad brist el obalans, och lång sjukskrivning m.m.

Jag är certifierad terapeut sedan år 2005 och jag har genom åren fått följa fantastiska resultat genom Håranalys och mineralterapin!

Stora förändringar som ger större livskvalite för många!

Alla är vi olika och har olika förutsättningar pga.ensidig kost, 

tungmetalleri närmiljö(ex.arbetet),stress, (emotionell, fysisk), medicinering, 

planlöst intag av mineraler och vitaminer, medfödda brister och obalanser...

Därför har vi olika uppbalanseringstid och läkningstid!

Några på problem du kan få hjälp med:

Högt blodtryck

Stress             

Utbrändhet 

Klimateriebesvär 

Övervikt 

Sömnproblem 

Håravfall 

Barnlöshet 

Fibromyalgi 

Svajande blodsocker 

Allergier 

Migrän 

Värk 

PMS 

Amalgamförgiftning m.m.

Mår du inte bra kroppsligt eller psykiskt? är du är frisk och vill ha de bästa förusättningar för att så förbli, 

är hårmineralanalys ett utmärkt verktyg för klarhet. Jag klipper lite hår, vi går igenom lite frågor om ditt mående, detta skickas sedan iväg för analys. 

Du får ett komplett program för din personliga analys med kostförslag vad du bör äta mer av, undvika etz.

Dessutom får du supplementeringsförslag (kosttillskottsförslag) som visar vad du bör inta under en viss tid

för att positiv förändring skall kunna ske, Detta är ett skräddarsytt program i kompendie, din kropps biokemi!

Investering analys 1750:-. Efter ca. 4 veckor återkommer din analys. Vill du då att vi går igenom denna tillsammans, bokar du även in en tid ca.30-45 minuter vid analystagningstillfället. Genomgång och rådgivning 400:- Nu behöver du inte "gissa" längre vad du behöver! Här får du ett "program" anpassat efter dig! Varmt välkommen vid frågor till Bowenpraktiken!

 

Exempelbilder:

                                                                                       

copyright © bowenpraktiken.com. 

All rights reserved.

Skriv utE-post