Regression

Regressionsterapi

Regression betyder tillbakagång el. återupplevelse. Genom tillgång till ditt undermedvetna kan det hjälpa dig att läka en ex traumatisk upplevelse

Antingen upplevelsen kommer från ett tidigare liv eller från en annan tidpunkt i livet. Fobier, stress, rädslor, begär, kontakt med sina känslor,

förstå helhet och sammanhang i livet, plocka fram fler positiva sidor i dig själv m.m. 

Man vill kanske gå tillbaka till ett tidigare liv av ren nyfikenhet, vilket kan ge nya insikter för dig i detta liv.

När man använder sig av en Regression är syftet att komma i kontakt med den el. de erfarenheter som påverkar oss idag. 

Detta gäller både positiva och negativa erfarenheter

Viktigt att veta!

Du är aldrig under en Regression helt "borta" som många tror, utan vi för ett samtal som skrivs ner och som vi sedan går igenom tillsammans, du får givetvis sedan detta med dig hem,för att i lugn och ro ta del av det och vid uppföljande besök kunna ställa frågor och över funderingar.

Ett fantastiskt "verktyg" och en god källa till insikt och läkning!

 

 

copyright © bowenpraktiken.com. 

All rights reserved.

Skriv utE-post