Hårmineralanalys

En hårmineralanalys ger en klar bild av din invärtes miljö.
Med erfarenhet av 30 års forskning, har det visat sig att hårmineralanalys är den mest exakta och praktiska metoden att kontrollera mineralbalansen i kroppen sedan en längre tid tillbaka. 

Har man problem som man inte hittar orsak till bör man ta ett hårmineralanalysprov. Har man någon sjukdom el. risk för ärftlig sjukdom kan man bygga upp sitt eget "försvar". Har man en obalans kan den balanseras upp och till följd  bli kvitt sina problem, åkommor m.m.    

Provet skickas till USA för analys i ett auktoriserat laboratorium. I laboratoriet bryts håret ner och man kan då utläsa din mineralstaus i kroppen, brister, övernäring, metabolism m.m. I en Hårmineralanalys ser man vad som är lagrat i vävnaden sedan 3 mån. tillbaka. I ett urinprov eller blodprov ser du endast ögonblicksbilder. Vad som rör sig i kroppen för tillfället.  

Det kan visa sig vara ett ekonomiskt  fördelaktigt verktyg vid ex. toxisk metallexponering, reumatismen, amalgamförgiftning, fibromyalgi, psoriasis, värk och bespara klienten från en inte alltför komplicerad brist eller obalans, och lång sjukskrivning m.m.

Alla är vi olika och har olika förutsättningar.
På grund av ensidig kost, tungmetaller i närmiljö ( ex.arbetet ),stress, ( emotionell, fysisk ), medicinering, planlöst intag av mineraler och vitaminer, medfödda brister och obalanser. Därför har vi olika uppbalansringstid och läkningstid!  

Några exempel på problem du kan få hjälp med:

 • Högt blodtryck
 • Stress
 • Utbrändhet
 • Klimateriebesvär
 • Övervikt
 • Sömnproblem
 • Håravfall
 • Barnlöshet
 • Fibromylagi
 • Svajande blodsocker
 • Allergier
 • Migrän
 • Värk
 • PMS
 • Amalgamförgiftning
Även om du är frisk men vill ha de bästa förusättningar för att förbli så är hårmineralanalys ett utmärkt verktyg.
Sök