EFT

Emotional Freedom Technic

Detta är en form av meridian energiterapi där man härleder orsaker och känslor som ger obehag på något sätt.

Det kan hjälpa dig som mot:
  • fobier
  • rädslor
  • dålig självkänsla
  • obehagliga minnen
  • något som begränsar ditt liv på ett eller annat sätt
EFT-behandling kan även läka värk och andra fysiska åkommor då det eventuellt ligger emotionella orsaker bakom orsaken. Tillsammans genom denna enkla metod kan vi ge möjlighet att börja lösa problem redan efter första besöket. Även om du själv inte är medveten om orsaken eller den utlösande faktorn till ditt problem.

Detta är en mycket kraftfull terapiform. Denna metod utförs bland annat med hjälp av instruktioner jag ger dig och samtidigt smärtfria så kallad "knackningar" med händer eller fingrar på olika energipunkter på kroppen.

Viktigt att vid eventuell medicinering uppge detta vid första bokning.
Sök