Bowenpraktiken

Cellminnesmålning

En terapiform där du frigör dig från:
 • Destruktiva cellminnen
 • Felaktiga föreställningar
 • Destruktiva energier
Här krävs ingen förkunskap eller konstnärskap utan här handlar det om att genom affirmation, rörelse och färg städa bort och läka.

Exempel kan vara:
 • Trauma
 • Värk
 • Dåligt självförtroende
 • Relationer
 • Nedstämdhet
 • Personlig utveckling
 • Få ett inre lugn
 • Öka din lyhördhet
 • Tillit
 • Ändra oönskade beteende
En terapiform där motorn i processen är en mental mobilisering av alla inre resurser mot ett tydligt formulerat mål.
Det handlar om att släppa, läka och omvärdera.

Du jobbar individuellt i en grupp med personligt utformat program och du får stöd av utbildad lärare under processen för bästa möjliga resultat. Under resans gång kommer du även att bli vägledd både medialt och intuitivt.

Kom med öppet sinne och starta din resa till ett bättre mående!


" Så otroligt att så mycket kan hända"
Cellminnesmålning Kvinna 31
"Detta var ju mycket mer är jag kunde tro, nu minns jag. Va häftigt!”
Cellminnesmålning Kvinna 63
"Detta var livsomvälvande för mig"
Cellminnesmålning Man 52


"Längtar redan till nästa gång!"
Cellminnesmålning Man 28
"Jag förstår nu varför jag missförstått mycket i mitt liv"
Cellminnesmålning Kvinna 42
"Nu kan jag se sammanhang på ett helt annat sätt"
Cellminnesmålning Man 65
Sök